Akademickie Biuro Karier /

Bilans kompetencji

Bilans kompetencji dla studentów i studentek WSKSiM

Studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, w ramach projektu „Akademickie Biuro Karier - Twoja szansa na sukces” mają możliwość skorzystania z profesjonalnej diagnozy posiadanych kompetencji przy użyciu narzędzia MaxieDISC. Każdy uczestnik projektu weźmie udział w badaniu predyspozycji zawodowych oraz poziomu posiadanych kompetencji. Przeprowadzenie bilansu kompetencji oraz indywidualnej ścieżki rozwoju kariery, uwzględniającej wyniki testu, realizowane jest podczas indywidualnych spotkań z certyfikowanym konsultantem MaxieDISC, doradcą zawodowym Biura Karier WSKSiM.

Biorąc udział w badaniu otrzymasz:

  • informację na temat posiadanych predyspozycji zawodowych z wyszczególnieniem kompetencji możliwych do wykorzystania w pracy zawodowej,
  • informację na temat kompetencji, na które warto zwracać uwagę w kontekście rozwoju zawodowego,
  • charakterystykę ogólną Twojego stylu zachowania,
  • informację na temat mocnych stron i czynników motywujących,
  • informację na temat potencjalnych zagrożeń i czynników demotywujących,
  • informację na temat preferencji pracy w zespole,
  • informację na temat stylu naturalnego zachowań oraz, co bardzo ważne, informację na temat adaptacji, jakiej dokonujesz w danym momencie życia - zweryfikowanie tego faktu umożliwi uniknięcie pomyłek w wyborze drogi zawodowej.

Jak to działa:

  • zapisz się na rozmowę z doradcą zawodowym,
  • wypełnij test (czas potrzebny na wypełnienie testu to około 20 minut),
  • przyjdź na rozmowę zwrotną z certyfikowanym konsultantem MaxieDISC, doradcą zawodowym Biura Karier WSKSiM (warunkiem koniecznym przekazania raportu jest omówienie jego wyników z certyfikowanym konsultantem).

Więcej o narzędziu:

to nowocześnie zaprojektowany system, służący osiąganiu lepszych efektów w biznesie i relacjach z ludźmi. W skład systemu MaxieDISC wchodzi diagnoza ludzkich zachowań, zespołów, czy kultury organizacji, uwzględniająca między innymi takie czynniki, jak inteligencja emocjonalna, czy neurotyzm. Kolejnym elementem jest zestaw profesjonalnie przygotowanych i przetestowanych programów rozwojowych połączonych ze wsparciem ludzi i organizacji.

Model MaxieDISC zakłada, że istnieją 4 główne style zachowań ludzi, które można zmierzyć i zbadać. Każdy z nas ma dostęp i używa w swoim życiu najczęściej 2 lub 3 stylów w różnym stopniu. Jako ludzie jesteśmy elastyczni i w różnych sytuacjach możemy sięgać po zasoby dostępnego nam stylu zachowania. Jednocześnie często mamy swój preferowany (przeważający) styl zachowania i reagowania w określonych sytuacjach. Znając swój styl zachowania i wiedząc jak to działa (rozpoznając style innych ludzi), można znacząco usprawnić swoją komunikację, zwiększyć efektywność, poprawić relacje.

Należy pamiętać, że style MaxieDISC nie są w żaden sposób wartościujące. To, jaki styl jest naszym dominującym decyduje o tym, jak się zachowujemy, a ściślej: jak chcemy się zachować w pierwszym odruchu, instynktownie, czy w najbardziej preferowanych okolicznościach. Świadomość tego pozwala nam modelować własne zachowanie tak, by być efektywniejszymi. Poznanie własnego dominującego stylu MaxieDISC to pierwszy krok ku lepszym relacjom z ludźmi i w efekcie lepszemu, bardziej świadomemu życiu zawodowemu i osobistemu.

Przeczytaj więcej na stronie: www.maxiedisc.com

Akademickie Biuro Karier - Twoja szansa na sukces

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój