Akademickie Biuro Karier /

Mini Galeria


Działania promocyjne projektu na naszej Uczelni


Działania promocyjne projektu na naszej Uczelni


Działania promocyjne projektu na naszej Uczelni


Działania promocyjne projektu na naszej Uczelni

Akademickie Biuro Karier - Twoja szansa na sukces

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój